На 6 май 2023 година в град Букурещ, Румъния, се проведе международна среща на председателите на ученическите съвети на частни училища от четири съседни държави – България, Украйна, Молдова и Румъния. Домакини на срещата бяха учениците и екипът на Частните училища „Образователни институции Лумина“. Ръководителите и председателите на ученическите съвети на ЧСУ „ДРУЖБА“ – София и ЧСУ „Дружба“ – Пловдив участваха във форума, чийто слоган беше „Ние Ви каним, за да споделите Вашия опит“. Едната тема на срещата беше „Обучение в ценности“ в училищната общност, стъпките, които трябва да се следват при етапите в Service Learning – обучение с цел подпомагане на хората и възпитаване в добродетели: изследване (проучване), подготовка (план), действие, рефлексия (кои качества трябва да се развият при всеки), разпространение на резултатите. Другата тема е „Управление на времето“, по която взеха отношение всички участващи в срещата.

Представител на ЧСУ „ДРУЖБА“ – Пловдив беше председателят на ученическия съвет – Симеон Мерджанов – ученик от 11. клас. Той имаше възможността да представи според регламента на срещата в рамките на 5 минути своето училище и многобройните дейности на ученическия съвет. А в свободното време участниците представиха културата на своите страни – традиционни песни, танци и храна. Представителите на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив вечерта на открито запалиха огън и пред всички участници играха българско хоро под звуците на известната песен на Славка Калчева „Бяла роза“.

Частните училища „Образователни институции Лумина“ – Румъния, ЧСУ „Дружба“ – София и ЧСУ „Дружба“ – Пловдив са в партньорски взаимоотношения. На 22 октомври 2022 година домакин на Международната среща на председателите на ученическите съвети на частните училища от четирите държави беше ЧСУ „Дружба“ – София, а през месец февруари 2023 година ръководители и учители от ЧСУ „Дружба“ – София и ЧСУ „Дружба“ – Пловдив посетиха Частните училища „Образователни институции Лумина“. По време на своето двудневно посещение те се запознаха с образователните програми и ръководителите на училищата. Първото посещение беше в Международното училище в Букурещ, където учителите наблюдаваха как протичат различни занятия и се запознаха със своите колеги и ръководителите на различни отдели. Дванадесетте учители от България посетиха Международната гимназия по компютърни науки и Частното училище „Спектрум“ в Букурещ.

„Обменът на добри практики между образователните институции е много ползотворна дейност, която трябва да се развива и обогатява, както от учениците, така и от учителската колегия“. Това мнение споделят ръководителите на ЧСУ „Дружба“ – София и ЧСУ „Дружба“ – Пловдив и отправиха покана за посещение своите колеги и ученици от Румъния.

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА