Националните състезания „Многознайко” имат за цел да стимулират логическото мислене, въображението и паметта на децата; да възпитат у тях чувство на надпревара за знания и постигане на успехи. Състезанията в училищата са предназначени за учениците от 1. до 7. клас. Темите са съобразени с усвоените знания по учебните предмети или съответните направления за съответната възрастова група.

И през тази учебна година многознайковците на „Дружба“ се явиха на сътезанията по родна реч, математика и английски език. Звездопад от медали получиха нашите най-малки ученици от начален етап – 24 отличия по родна реч и 25 – по математика. За тяхната отлична подготовка заслуги имат класните ръководители на начален етап, които със своя професионализъм, знания, умения и такт успешно подготвят  многознайковците на „Дружба“: Людмила Младенова – на 1. клас, Катя Вълева – на 2. клас, Златка Иванова – на 3. клас и Стефка Илиева – на 4. клас.

Многознайковците от начален етап показаха, че много добре са усвоили българския език. Получените отличия в състезанието „Родна реч“ – I кръг по класове са следните:

  1. клас – 4 златни, 2 сребърни;
  2. клас – 2 златни, 3 сребърни, 2 бронзови;
  3. клас – 2 златни, 4 бронзови;
  4. клас – 1 златен, 3 сребърни, 1 бронзов.

В състезанието „Млад математик“ – I кръг нашите многознайковци от начален етап получиха 25 заслужени отличия отличия, които по класове се разпределят по следния начин:

  1. клас – 2 златни, 3 сребърни, 2 бронзови;
  2. клас – 1 сребърен, 6 бронзови;
  3. клас – 1 златен, 1 сребърен, 3 бронзови;
  4. клас – 1 златен, 4 сребърни, 1 бронзов.

Да поздравим учениците за постигнатите отлични резултати и техните класни ръководители и да пожелаем на четвъртокласниците успех на НВО!

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ

МАЛКИТЕ МНОГОЗНАЙКОВЦИ