Кариерното ориентиране на учениците винаги е било приоритет за педагоическия екип на ЧСУ „Дружба“ – Пловдив. Колегията споделя мнението, че правилният избор на професия прави човека щастлив, затова е необходимо нашите възпитаници да се запознаят с различни възможности за своята бъдеща реализация. В тази връзка по пакана на директора – д-р Илия Емилов в училището гостуваха Весела Попова и Борислава Герчева – специалисти „Човешки ресурси“ във фирма АББ – клон Раковски.

АББ е технологичен лидер в електроснабдяването, електрообзавеждането и автоматизацията с над 130-годишна история, върхови постижения и иновации, позволяващи устойчиво и ефективно бъдеще. Представителите на АББ запознаха учениците от 10., 11. и 12. клас с производството и структурата на фирмата. Те разговаряха с тях за старта в кариерата им след завършване на образованието, както и за развитието им като бъдещи специалисти. Представиха им Лятната стажантска програма на АББ, която включва различни направления: електроника, електротехника, мехатроника, автоматизация и индустриален мениджмънт, логистика и планиране, качествен контрол, финанси и администрация, човешки ресурси, здраве и безопасност. Учениците проявиха интерес и задаваха въпроси за индустриален мениджмънт, логистика и планиране, финанси и администрация и човешки ресурси и бяха запознати с възможностите, които предлагат стажантските програми – трудов договор, заплащане по време на стажа, месечни ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, ментор от АББ, осигурен транспорт, онлайн курс по английски език, спортна карта на атрактивна цена.

Представителите на АББ мотивираха учениците да продължат образованието си, да учат английски език, да имат добра компютърна грамотност, да бъдат отговорни и изпълнителни, да работят в екип – умения, които ще им дадат вазможност за развитие във всяка една област при тяхната бъдеща реализация. А при своите бъдещи срещи с учениците специалистите „Човешки ресурси“ обещаха да ги запознаят с необходимите документи и интервю за кандидатстване за работа, както и да посетят фирма АББ и да се запознаят с реалната работна среда във всичка направления, в които работи фирмата.

Директорът благодари на госпожа Попова и на госпожа Герчева и ги покани отново да посетят ЧСУ „Дружба“ и да организират и други съвместни инициативи – образователни, кариерни, социални и спортни.