Ученици от 8. и 10. клас на ЧСУ „Дружба“ посетиха световния лидер за производство на целулоза и хартия – „Монди Стамболийски“ ЕАД. След като бяха радушно посрещнати от Смиляна Тоскова – специалист „Човешки ресурси“ в презентационната зала, тя им представи компанията. Учениците научиха за решенията на кръговата икономика, за ползите от рециклирането. Те разбраха, че специалистите от компанията се отнасят с грижа към изменението на климата и екологичното равновесие в природата. Госпожа Тоскова ги запозна с различните кариерни възможности, които „Монди“ предлага. Интерес предизвика викторината, която провокира учениците, след което зададоха много въпроси.

По много атрактивен начин учениците бяха запознати с Инструктажа по безопасност. Получиха защитно облекло и се отправиха към Аналитичната лаборатория за входящ контрол на суровините. Там видяха как се изследват фракционният състав и влагата на постъпващата  дървесина.

Най-голям интерес предизвика наблюдението на производствения процес в цеха за производство на хартия. Спазвайки строга дисциплина, учениците се потопиха в реална работна среда. Те видяха как се произвежда хартията. Това, което им направи най-силно впечатление е, че всички процеси са напълно автоматизирани и се управляват дистанционно от малък брой специалисти.

Учениците си тръгнаха с удовлетворението, че са научили много за производствените технологии, които са проектирани така, че да минимизират отпадъците и да увеличат максимално ефективността на ресурсите като част от една наистина кръгова икономика.

Срещата на нашите ученици с най-големия производител на целулоза и хартия не само в България, но и в световен мащаб, беше за тях много инетерсна и ще се помни дълго, защото научиха много нови неща за компанията „Монди Стамболийски“ ЕАД, която съществува повече от 65 години, има над 100 производствени обекта в повече от 30 страни и доставя висококачествена крафт хартия за множество приложения на редица производители и преработватели в Европа, Азия и Африка.