Съвременните художници насочват все по-често вниманието си към проблемите на околната среда, като  създават творби, в които използват само природни материали с интересни форми и различна големина. Петокласниците на „Дружба“ следват техния път.