С малки стъпки децата от подготвителната група изминаха своята последна пътечка на знанията, преди да прекрачат гордо прага на първи клас. С неизменната подкрепа, помощ и чаровна усмивка на своя учител бъдещите ученици научаваха урок след урок. Положените усилия и старание заслужено бяха удостоени с грамота на специалнния училищен празник. А сега е време за игри и забавления.

Слънчева и щастлива ваканция, мили деца!

Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!
Готови сме за първи клас!