Използване на иновативни методи в обучението по английски език в X клас (Four skills activity). Приложение и разпространение на резултатите по проект Еразъм+ на тема „ICT in Education and Innovative Approaches“.