На 10 март отбор Drujba Chemistry, състоящ се от седмокласниците Десимир Лулчев, Георги Петков и Стелиян Матов, заедно със своя преподавател и наставник Стела Симеонова участваха в първия етап от Турнира за купата на химически клуб Dragendorff към Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Екипът се представи отлично с презентацията си за живота и делото на големия български химик Илия Вълков (Юл Браун). На 14 април е вторият от общо три етапа, където учениците ни ще отговарят на въпроси от областта на химията. Убедени сме, че участието им ще бъде също толкова успешно.