Като волни птички
трудихме се всички!
Лятото дойде, чака ни море!
Вижте ни наесен,
пак със бодра песен!
Ето ни тогаз,  вече втори клас!