ЗАЕДНО

ПРАЗНИК НА МЛАДОСТТА И ЗРЕЛОСТТА

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В „ДРУЖБА“

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРИРОДОНАУЧНИЯ МУЗЕЙ

ЧУДОТО НА ВЕЛИКДЕН

ФУТБОЛИСТИТЕ НА „ДРУЖБА“

ОТКРИТ УРОК

ОТКРИТ УРОК

ПОРЕДНО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ПОРЕДНО ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ

ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ