Училище Дружба – гр. Пловдив е оторизиран подготвителен център за сертификатни курсове за международно признатите изпити за владеене на английски език на университета Кеймбридж (Cambridge English Language Assessment).

Подготовката се осъществява чрез специално подготвени сертификатни модули, които запознават с формата на изпита и усъвършенстват практическите умения на кандидатите.

Ние предоставяме на учениците си възможността да се подготвят при нас, след което да се яват на следните изпити:

  • Cambridge English: Young Learners (YLE)
  • Cambridge English: Key (KET)
  • Cambridge English: Preliminary (PET)
  • Cambridge English: First (FCE)
  • Cambridge English: Advanced (CAE)

През изминалата учебна година 25 наши ученици се явиха на изпити за сертификати – 7- на FCE и 18 – на Young Learners (YLE). Те се представиха успешно и получиха сертификатите си.

2018 Preparation Centre Certificate
2018 Preparation Centre Certificate