ЧСУ „Дружба“ получи благодарност от Почетното консулство на Украйна в Пловдив и Фондация „Ukraine Support and Renovation“ за подкрепата на украинската общност в нашия град.

В училището се обучават над 10 деца от Украйна, които получават безрезервна подкрепа не само от ръководството, от педагогическите специалисти, но и от непедагогическия персонал, за да се приобщят към голямото семейство на „Дружба“. Към украинските деца всички проявяват отзивчивост и дружелюбно отношение. Включваме ги в училищния живот и в ученическия съвет.

Благодарственото писмо е подписано от госпожа Ната Еллис – Фондация „Ukraine Support and Renovation“ и почетния консул на Украйна в Пловдив – господин Димитър Георгиев.