По темата „Around the city“ /“В града“/ в часа по английски език с госпожа Ясена Ангелова учениците от първи клас на ЧСУ „Дружба“ изработиха самостоятелно и в екип по двама проекти.

Децата нарисуваха светофари, докато преговаряха наименованията на цветовете по английски език, оцветяваха и се забавляваха. След това в частта за нови знания учениците научиха командите на светофара: „STOP!“, „WAIT!“, „GO!“

Със сигурност това беше един много интересен и забавен час, в който учениците, забавлявайки се, си припомниха правилата за движение по пътищата и научиха основните команди на английски език. Подготвено и изпълнено от тях, самите, наученото чрез преживяване ще остави трайни знания.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ЧАС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК