Интересен и полезен час на класа имаха учениците от десети и единадесети клас. Те научиха:

  • Колко силна власт над хората имат днес медиите
  • Защо е важно да са медийно грамотни
  • Колко опасна може да бъде дезинформираността
  • Как и защо общественото мнение лесно се манипулира
  • Практически съвети за успешно пресяване на важното сред пороя информация, който и залива