„В живота не е толкова важно положението,
в което се намираме,
колкото посоката, в която се движим“
Оливър Холмс

За първа година гимназистите на „Дружба“ участваха в училищно състезание по философия. Неговият регламет включва изготвяне на изчерпателна презентация и викторина. Светлана от XI клас представи пред съучениците си и десетокласниците големите имена на Античната философия, като акцентът е върху Милетската и Питагорейската школа. Джамал (ХΙ клас) и Хатидже (Х клас) изготвиха Quiz с помощта на програмата Kahoot. В сблъсъка на знания между двата класа безапелационни победители са единадесетокласниците. Всеки от участниците получи и малък свитък с мисъл на философ, принадлежащ на различна философска школа. Амбицията на учениците е това състезание да се превърне в традиция за училището.