В час по Човекът и природата учител стана таткото на Яна и Марти – Стоян Бенчев /юмейхо терапевт/. С макет на скелет  запозна учениците от III клас с човешкото тяло – кости, мускули, органи и тяхното предназначение. С изключителен интерес децата слушаха, гледаха и задаваха своите въпроси.