Дните от шести до четиринайсти март в Училище „Дружба“ бяха посветени на математика, биология, физика и химия. Седмокласниците ни разказаха за това какво е общото между математиката, изобразителното и словесното изкуство със своите презентации „Луис Карол и неговата Алиса“ и „Морис Ешер“.  А Анелия Занева от VI клас ни доказа, че точната наука има допирни точки и с музиката. Оспорвана отборна надпревара, обединени сили и знания показаха участниците в математическите викторини. Учениците от VI клас намериха решенията на задачи от приложната математика по теми обзавеждане и ремонт на жилище, оформяне на градинка, пазаруване, статистика, производство, банкиране.

Пред всички ученици преподаватели от Физико-технологичния и Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ атрактивно демонстрираха практическото приложение на иначе нелесните за разбиране науки физика и химия.

Група ученици от VIII, X и XI клас посети Институт “Марица“. Учениците се запознаха с камерното отглеждане на растения и процеса на извличане на ДНК.