Анелия, Анджелина, Емили и Рукийе от VII клас започнаха заниманията за оказване на първа помощ с младежи доброволци от БЧК – Пловдив, водени от  идеята да придобият знания и да изградят умения. След месец подготовка имаха възможност да приложат на практика наученото. В Областното състезание на ученическите екипи на 11 май се включиха отбори от 5 училища от град Пловдив – ЧСУ „Дружба“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Райна Княгиня“, СУ „Любен Каравелов“ и ОУ „Д-р Петър Берон“. Участниците  преминаха през 10 ситуации, тестващи уменията им за оказване на първа долекарска помощ и за работа в екип. Анелия, Анджелина, Емили и Рукийе показаха  най-доброто, на което са способни, и заслужено се класираха на I място. Огромното желание за победа, волята и мотивацията се оказаха ключът към успеха и им осигуриха място в Националния кръг.