По повод 22 март – Световния ден на водата Аграрният университет в Пловдив, факултет „Растителна защита и агроекология“, катедра „Агроекология и опазване на околната среда“ организираха образователна инициатива. Училище „Дружба“ получи специална покана за участие в конкурсите за изработване на презентация, рисунка или литературна творба (стих, разказ, есе). Нашите ученици се представиха достойно. Йоана Карагеоргиева, Дея Лулчева и Рукийе Арслан от VI клас получиха Грамота – специална награда за най-красива рисунка, а Ейнджелин Генадиева от IX клас беше удостоена с Грамота за презентацията си на тема „Природата на водата“. Участието в отбелязването на Деня на водата е само част от инициативите, посветени на екологията и опазването на планета, в които учениците на „Дружба“ активно се включват. Предстоят поредица от акции, свързани с Деня на земята – 22 април.