Всичко ще се оправи! Няма да е все така!

Бяхме предизвикани  да направим нещо заедно!

Ние, учениците от V, VI-А и VI-Б клас, се обединихме  и продължихме една инициатива на децата от Италия!

Да  рисуваме дъги като символ на надеждата, че вирусът ще мине и всички отново ще сме заедно. Нека доброто „ЗАРАЗИ“ повече хора!

Ето и нашите грейнали дъги!