Изел (VIклас), Сибел и Мария (X клас), Алксандра и Самет (XI клас) се обединиха в отбор „Дружба“, за да участват в ученически quiz по история. Състезанието се организира за втора поредна година от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. Идеята на организаторите – университетски преподаватели по история, е да заинтригуват, да събудят любопитството на младите хора към българската и световната история. Отбор „Дружба“ се представи достойно, работи като добре подбран екип, показа умение да търси отговорите на въпросите, разсъждавайки върху дадената информация. За дебютното си участие учениците получиха грамота и полезни книги на историческа тематика. С желание и увереност отбор „Дружба“ ще се включи и следващата година в историческата викторина.