Употребата на смартфоните и таблетите подобряват качеството на учебния процес и насочват учениците към правилното им използване. Един от начините да се постигне това е чрез прилагане на кюаркодът в часа по човекът и обществото. Работейки в екип, учениците направиха чудесни описания на реки и езера. Не е тайна, че децата се чувстват по-мотивирани и ангажирани към учебния процес.