Дистанционното проектно обучение предлага разнообразни възможности за междупредметни връзки като тези между изобразително изкуство и човекът и природата. С подкрепата и насоките на госпожа Киркова и госпожа Димитрова учениците от V до VII клас създадоха мисловни карти в обобщителните уроци по физика, както и такива на екологични теми. Единственото ограничение за учащите е да се съобразят с опорни ключови думи и да се позоват на учебния материал.

Mind Map („интелектуални карти“ или „карти на знанието“) са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема.