Една сълза, отронена по спомени,
една усмивка към отминалите дни,
една прегръдка в знак на благодарност
към учителя незабравим!

Четвъртокласниците на училище „Дружба“ казаха довиждане на подреденото си детство и поеха по пътя на нови знания и хоризонти. На тържеството, изпълнено с носталгия и обич, те получиха своите удостоверения за завършен начален етап.

„Бъдете себе си! Бъдете добри! Трудете се и успявайте! Летете, мили мои!“- пожела техният класен ръководител г-жа Георгиева на раздяла.

На добър час, мили деца!