С интересни и забавни игри учениците от четвърти клас се сбогуваха с частица от детството си, която завинаги ще остане в техните спомени. Последният им учебен час за тази година приключи с тържествено връчване на удостоверенията за завършен начален етап на образование. Ние, учителите от училище „Дружба“, им пожелаваме от сърце безброй успехи по стъпалата на познанието. Нека смело и с гордо вдигнати глави да продължат по пътя, началото на който заедно поставихме!