За всеки човек родина е тази земя, в която се е родил и изрекъл най-скъпата дума „мама“. Нашата родина са величествените Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, пълноводните и буйни Марица, Дунав, Искър, Струма и Тунджа. Третокласниците претвориха природата на България в макети, а тази година в часовете по човекът и обществото предстои да научат още много за нея.