Като всички деца, и нашите петокласници са много любознателни и изпълнени с хиляди въпроси за това, кое, как и защо се случва така. В часа „Човекът и природата” , всички заедно с помощта на госпожа Касаветова се опитаха да си отговрят на въпросите: „Кои вещества са разтворими? Какво е наситен разтвор? Как се променя разтворимостта на веществата с увеличаване на температурата?”.

Учениците извършиха опити и сами откриха отговорите на тези въпроси.

В края на часа всички се чувстваха по-подготвени и информирани за всички промени, които се случват ежедневно около тях.