Един интересен и полезен урок по технологии и предприемачество.

Как да създадем сами затворена електрическа верига и каква е ролята на прекъсвача? Кои са източниците на електрически ток? Какво е съдържанието на батериите, които използваме в ежедневието си? Отговори на тези въпроси получиха по най-забавния и увлекателен начин, учениците от VI и VII клас.