УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Частно училище „ДРУЖБА“ благодари, че подкрепихте и се включихте в кампанията на МОН, организирана от Асоциация „Българска книга“ под надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“. Идеята на първия учебен ден вместо цвете учениците да занесат в училище книга, е постигната.
„Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ допринесе за обогатяване на училищната библиотека с нови заглавия, а също така и за създаване на класни библиотеки.