На 02.05.2023 г. стартира очакваният с голямо нетърпение от учениците клуб по интереси „Забавна експериментална физика“ в ЧСУ „Дружба“ – Пловдив, с научен ръководител Васил Базелков – ръководител на клуб „Квант“ в Технически университет – София, филиал Пловдив. Идеята на ръководството на ЧСУ „Дружба“ е да запали искрата на интереса на учениците от ранна възраст към природните науки и по-конкретно към физиката, която стои в основата на всички технически специалности.

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Господин Базелков по занимателен начин запознава учениците от прогимназия с основните природни закони чрез експерименти – какво се случва в природата и как го обяснява науката.

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Занятията се провеждат в специализирания кабинет по природни науки, а част от тях в специално оборудваните лаборатории в Техническия университет – София, Филиал Пловдив и в лабораторията на клуб „Квант“.

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Така учениците имат уникалната възможост да се запознаят с тайните на голямата наука по достъпен и занимателен за тях начин.

Клуб „Забавна екпериментална физика“

Клуб „Забавна екпериментална физика“