Децата учат най-добре, когато се забавляват. Час по йога се проведе по време на лятната занималня в училище „Дружба“. Инструкторът започна с въведение в света на йогата и продължи с игрова ситуация, в която бяха застъпени движение, цвят, звук и форма. По време на заниманията малките ученици имаха възможност да разгърнат творческия си потенциал, да бъдат преки участници и наблюдатели на един интересен процес. Целта на йога при децата е в подходяща атмосфера да ги насърчи да развият важни умения като координация, гъвкавост и равновесие, а също и осъзнаване на тялото, по-добра концентрация и самочувствие. Асаните (позите) спомагат физическото укрепване на подрастващите, засилват мускулната им активност, увеличават гъвкавостта на телата и са предпоставка за добър физически тонус.