Амбицията на ЧСУ,,Дружба“ е максимално да бъдат използвани възможностите за нестандартно, но атрактивно обучение.

Уроците извън обичайната среда, при това с преподаватели ученици от IX и X клас, са стремеж за въвеждане на иновативна практика. Доброто сътрудничество с Природонаучния музей в Пловдив ги превърна в реалност. Резултатът надмина очакванията.

От една страна, по-малките ученици опознаха по интересен начин експозицията в музея. От друга, по-големите придобиха увереност, откриха в себе си нов потенциал.

Да, практиката на Тони, Алекс, Йоана, Стаси, Емел, Румина, Сибел, Вероника, Фатиме, Сайде, Ати, Мери, Самет, Митко и Джамал изисква усилия и подготовка, но си заслужава. Всеки един от тях се стреми да привлече и да задържи вниманието на посетителите в музея.

Непринудени, естествени, с различен подход, те са обединени от идеята, че отношението към естествения природен свят е всъщност отношение към самите нас. И по-големите, и по-малките ученици обогатяват познанията си, укрепват взаимоотношенията си, чувстват се удовлетворени.

Ентусиазмът обаче не стихва. Уроците в музея продължават.