В тази усмихната, слънчева есен, с много вълнение и весели песни тръгнахме – малки екскурзианти – нетърпеливи, с препълнени чанти. Смело преминахме през планината.

Златна вълшебница беше гората!
Срещна ни Шипково с много любов и за веселие всеки беше готов.
В топло басейнче плувахме смело, имаше танци, игри и награди.
Бяхме грънчари, творихме умело, съкровище търсихме сред листопада.
Лагерен огън изгря вечерта. Всички танцувахме около него.

С озарени от радост лица потеглихме отново в утрото ведро. Бяхме в музеи, дори в манастир, научихме много за нашата история. И пак сред веселие, смях и игри за час прекосихме Балкана вековен. В очите ни сякаш блещукат кристали и радост огрява всяка детска душа. Очакват ни още приключения и забави, очакват ни още безброй чудеса!