Европейският съюз – това беше темата в часа по човекът и обществото за учениците от трети клас. Те научиха каква е ролята и значението на това обединение от 28 европейски държави, запознаха се със символите му. Специален гост на децата бе майката на Алекс Цветков, която е експерт към Европейския парламент. Тя им представи интерсни и любопитни факти за страните членики на съюза. Целият клас участва в забавна познавателна игра за знамената на евродържавите. Най-добрите получиха награди.