Школски звън, детска глъчка и усмивки. Трепети и вълнения.

Започва петнадесетата година във вълнуващия летопис на училище „Дружба“.

Всяка година денят на септември, в който се завръщаме тук, е трогателно емоционален.

В него чувстваме тъга по отминалите ваканционни дни, но и радост, че отново се срещаме, че отново сме заедно и ще започнем с надежда и вяра да учим, градим и израстваме.

Да е здрава и успешна годината за всички нас!
Да е богата на нови приятелства!
Да сбъдне надеждите ни!
Да ни донесе незабравими победи!

Благословен първи учебен ден!