Последният учебен час за IV-Б клас беше празник. Поводът – завършването на учебната година и на Началния етап от образованието. Като на всеки празник децата искрено се веселиха с песни, танци и игри. Получиха и своите Свидетелства за завършен етап на образование. Разделиха се с обещанието да запазят в сърцата си всички хубави спомени и радостни мигове, преживени  през тези четири години. Специални гости на тържеството бяха директорът и заместник-директорът на училище „Дружба“, които поздравиха учениците за отличните резултати и им пожелаха „На добър час!“