Конферентна домашна лаборатория с V клас във виртуалния час по човекът и природата на тема „Изследване на разтворимостта на веществата във вода“.

С максимално онлайн присъствие учениците доказаха, че имат желание да изследват, откриват и творят. Без никакви затруднения повечето от тях се втурнаха в намирането на вещества в домашната си кухня, които използваха за смесването им в разтвори. Така разбраха и осмислиха понятията „наситен“ и „ненаситен“ разтвор. Ученето чрез опит е един от най-трайните методи за запомняне.

Учениците и техният преподавател доказаха, че дори и при извънредни условия, няма невъзможни неща!