Уважаеми ученици и родители,
По време на извънредното положение, докато продължава дистанционното обучение, продължителността на учебните часове ще бъде 30 мин., съобразно утвърденото седмично разписание. Дневният режим ще бъде както следва:

ЧАС РАЗПИСАНИЕ
1-ви час 09:00 – 09:30
2-ри час 09:35 – 10:05
3-ти час 10:10 – 10:40
4-ти час 10:55 – 11:25
5-ти час 11:30 – 12:00
6-ти час 12:05 – 12:35
7-ми час 12:40 – 13:10

Моля да се работи в синхрон и да се спазват стриктно инструкциите на учителите. От изключителна важност е да се изпълняват поставените задачи в срок и да се съблюдава зададения график, за да не се получава застъпване и да не се допускат пропуски. Ако предварително няма други инструкции от съответния учител, нека всички бъдат на линия в определения час.