Уважаеми родители и ученици!

От понеделник 16.03.2020 г. ЧСУ „ДРУЖБА“ стартира дистанционно обучение на учениците си. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание. Относно осъществяването на дейностите, ще получите допълнителна информация от класните ръководители и от учителите по отделните предмети. Учениците ще получават електронни уроци, задачи и упражнения, които ще изпълняват вкъщи. Ще ги получават в Google classroom, в електронният дневник на училището Школо или във групите по класове, създадени от класните ръководители.

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да запазим мотивацията на учениците, предоставяйки им знания, посредством различни ИКТ. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на учебния материал няма да бъдат прекъснати.
Пожелавам Ви здраве и спокойствие.

Илия Емилов – директор на ЧСУ „ДРУЖБА“