Иван Тренов представи игра направена с Roblox Studio, с включени въпроси от история, литература и изкуство. Провокира съучениците си с въпроси като:

„Кой е Добри Чинтулов?“, „Какво е народен будител?“ и „Какво внушават думите „Да стане лева наш балкански…“. Учиниците показаха знания по темата, но най-активно участие взе Илиян Христев, който всички признаха за безспорен победител.

Във връзка с празника Ерика Мария Бос подари книги на любимата си  училищна библиотека.

Художникът на класа Хамза Арслан нарисува портрет на Христо Ботев.