И тази година учениците на „Дружба“ показаха своята лична ангажираност по проблемите, свързани с опазване природата и живота на нашия общ дом Земята. Те участваха в поредица от инициативи.

Най-набюдателните ученици от петите класове направиха снимки на всички екологични проблеми, които откриха в училище – разхищение на вода в санитарните помещения, ненужно използване на осветление през деня, разпилени отпадъци. Децата изготвиха табло с фотографиите и предложиха решения за откритите нередности.

Мирослав Георгиев от VII клас изработи стикери, които от ключови места в училище да напомят как ежедневно да се грижим за опазването на планетата.

Учениците от пети и шести клас възобновиха цветните кътчета в двора на училището, като засадиха цветя и семена.

Гимназистите подготвиха две презентации. Мелани от VIII клас запозна най-малките ученици от Начален етап с най-ефективните средства за опазване на околната среда и акцентира върху решаващото значение, което има  рециклирането на отпадъци.

С въздействащи снимки Ейнджелин (Х клас) припомни на най-големите ученици, че човекът е основният виновник за унищожаването на природата. Заедно със своите съученици тя отправи предизвикателство към всички в училище: „Нека ограничим използването на пластмасови чаши за еднократна употреба“ . За целта беше обособен кът, в който в продължение на една седмица ученици и учители имаха възможност да закупят бяла порцеланова чаша, която по тяхно желание да бъде изрисувана със специални устойчиви бои.