„Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“

 „…да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.“

 „Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“