Второкласниците на госпожа Мария Власева завършиха с отлични резултати учебната година – отлични по всички важни предмети, отлични в овладяването на английски език. С гордост класният им ръководител връчи на всеки от тях удостоверение, грамота и сертификат. Подаръкът изненада беше книжка – за да бъдат също толкова успешни и в трети клас. Макар нетърпеливи за безкрайните летни игри и приключения, децата обещаха да не забравят за вълшебния свят на приказките и завладяващите истории.

Весело лято, деца!