За първи път в училище „Дружба“ се проведе състезание по правопис на български език – Буквоплет. То е инициирано от Лайънс клуб Евридика – Пловдив и подкрепено от РУО с цел да стимулира грамотността и овладяването на правописните норми на книжовния език. В училищния кръг на 6 март участваха учениците от втори клас, които показаха много добри знания и умения да „спелуват“ трудните за изписване думи. В оспорваната битка победители станаха Пламена и Ивон. На градския кръг Пламена Радулова представи достойно нашето училище.