Плъсти се наричат изделията, които се правят от неопредена вълна. За тях не са необходими нито инструменти, нито оборудване. Те са нетъкана материя, произведена от разчепкана овча вълна, подложена на топлина, влага, натиск или претъркване. Това вероятно е единственият занаят, за който никой народ не може да каже „това е мое“, не може да претендира, че го е открил, разпространил и съхранил. Суровият номадски живот и нуждата са принудили древните хора да открият начин за сплъстяване на вълнените нишки за своите първи облекла, домове, изкуство.

Един ден от лятната занималня на „Дружба“ се превърна в Ателие за плъсти благодарение гостуването на „Приказки за доброто“ към фондация „Евроразвитие 2007“, ръководена от Кристина Върбанова. Повече от шест години фондацията разпространява пластенето в различни краища на България чрез своите Ателиета. Сега и децата на „Дружба“ се докоснаха до това древно майсторство и изкуство.