На двата задължителни държавни зрелостни изпита – български език и литература и английски език, нашите ученици отново показаха отлични резултати, които са по-високи от средния процент от максималния брой точки  на регионално и на национално ниво. На ДЗИ по български език и литература резултатът на зрелостниците е 67,64 точки, на регионално ниво е 61,91 точки, а на национално – 59,40 точки. На ДЗИ по английски език нашите ученици са постигнали среден резултат 72,62 точки, който е по-висок от средния резултат на регионално ниво – 71,39 точки и от средния резултат на национално ниво – 72,49 точки. Това ги нарежда на престижното девето място сред училищата от Пловдив и областта.

За поредна година ЧСУ „Дружба“ е в топ 10 на 2. ДЗИ. Този резултат не е случаен. Той потвърждава високото ниво на преподаване в училището, което е профилирано с интензивно изучаване на английски език. Ранното чуждоезиково обучение започва още от подготвителна група, продължава в начален и прогимназиален етап, а в гимназиален етап освен че учениците изучават интензивно английски език, работят и по метода 1 : 1 – защитена иновация в МОН до 2027 година.

ЧСУ „Дружба“ е изпитен център за придобиване на сертификати от Кеймбридж. Учениците от всички класове ежегодно се явяват на изпитите за покриване на нивата по европейската езикова рамка  и получават отлични резултати.