Вяра Белорешка

Учител по английски език – VI, VII, VIII клас

Класен ръководител:

VII-Б клас

Магистърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Английски език и методика

Сертификати:

Cambridge First Certificate in English (FCE)

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)