Ваня Ликова

Старши преподател по:

Български език и литература на XI и XII клас

Бакалавърска степен:

Учителски институт „Любен Каравелов“, гр. Кърджали – Български език и литература, руски език и музика /учител 5.- 8. клас/.

Магистърска степен:

ПУ „Паисий Хилендарски“,гр. Пловдив – „Българска филология“.

Професионални квалификации:

V, IV ПКС към СУ „Св. Климент Охридски “ – град София;

Диплом за едногодишна специализация – „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното образование“ и защитено III ПКС към СУ „Св. Климент Охридски “ – град София.

Дългогодишен проверител в Националните комисии на ДЗИ и НВО по БЕЛ.