Таня Делева

Преподател по:

Български език и литература  – V, VI, VII

Класен ръководител:

VII-A клас

Бакалавърска степен:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Българска филология

Магистърска степен:

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ – Образованието по български език и литература в средното училище