Стефка Илиева

Начален учител

Класен ръководител:

IV клас

Магистърска степен:

1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- начална училищна педагогика, Специализация Музика
2. АМТИИ-Пловдив – Преподавател по музика и пиано

Професионални квалификации:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Преподавател по хореография на български народни танци